การพัฒนาดาวเทียมเชิงวิจัยเพื่อนวัตกรรม< ย้อนกลับ

เพื่อพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็ก ประเภท CubeSat ให้สามารถศึกษา และสำรวจสภาพแวดล้อมในอวกาศ โดยการติดตั้ง Payload ชนิด Scientific Payload และอุปกรณ์จำเป็นต่าง ๆ เช่น ตัวผลักดัน Thrusters หรือ การส่งสัญญาณที่มีความแม่นยำมากขึ้น ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม ที่มีความเฉพาะกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีน้ำหนักเบา และใช้ทรัพยากรภายในประเทศในขั้นตอนการผลิต
ดาวน์โหลดเอกสาร

วิดีโอ
ดาวน์โหลดเอกสาร

GISTDA 3U CubeSat Design

วิดีโอ