ผลงานทางวิชาการ

2560 > Material

เรื่อง Experimental Analysis of Impact and Post-Impact Behaviour of Inserts in Carbon Sandwich Structures

โดย ดร.ณัฐวัฒน์ หงส์กาญจนกุล

เผยแพร่ใน วารสาร JOURNAL of SANDWICH STRUCTURES and MATERIALS

เรื่อง Damage of Potted Inserts in Satellite Sandwich Structures

โดย ดร.ณัฐวัฒน์ หงส์กาญจนกุล

เผยแพร่ใน งานประชุมนานาชาติ The 10th ASIAN - AUSTRALASIAN CONFERENCE ON COMPOSITE MATERIALS (ACCM-10) ระหว่างวันที่ 16 - 19 ตุลาคม 2559 ณ ประเทศเกาหลีใต้

เรื่อง Development of an FDM-Based Additive Manufacturing System for Large-Scale Part Fabrication

โดย ดร.ณัฐวัฒน์ หงส์กาญจนกุล

เผยแพร่ใน งานประชุมนานาชาติ THE 17th (APIEMS) 2016 ASIA PACIFIC INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT SYSTEMS CONFERENCE ระหว่างวันที่ 7 – 10 ธันวาคม 2559 ณ ประเทศไต้หวัน