ผลงานทางวิชาการ

2557 > GNSS

เรื่อง A study of waterborne diseases during flooding using Radarsat-2 imagery and a back propagation neural network algorithm

โดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน

เผยแพร่ใน วารสารวิชาการ Geomatics, Natural Hazards and Risk เผยแพร่วันที่ 9 ธันวาคม 2556