ผลงานทางวิชาการ

2557 > Space

เรื่อง Automated Flight Dynamics System for Thaichotes Satellite

โดย นายพรเทพ นวกิจกนก

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการนานาชาติ 2 nd IAA Conference on Dynamics and Control of Space System เมืองโรม ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2557

เรื่อง The investigation of viewing angle effects on ground sampling distance of Thaichote satellite imagery

โดย นายสิทธิพันธ์ แสงสุวรรณ

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการนานาชาติ ASIA GIS (Chiangmai) ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2557

เรื่อง GISTDA's Microsatellite Project Plan

โดย ดร.ทิพวรรณ วันวิเวก

เผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการนานาชาติ Asia Oceania Geosciences Society (AOGS) เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557