ประวัตินักวิจัย < ย้อนกลับ

ดร.สิทธิพร ชาญนำสิน
Dr.SITTIPORN CHANNUMSIN

ตำแหน่ง นักวิจัย

สังกัด สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA Academy)

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • Space Debris, Spacecraft Formation Flying
 • Orbital and Attitude Dynamic Control
 • Collision Avoidance
 • Multibody Dynamics
 • Finite Element Analysis


ประวัติการศึกษา
 • Doctor of Philosophy (PhD Aerospace engineering, Sep 2012 – Aug 2016) School of Engineering, University of Glasgow, Glasgow, United Kingdom.
  Dissertation: “A deformation model of flexible, high area-to-mass ratio debris under perturbations and validation method”
 • Master of Science (MSc Space Technology and Planetary Exploration, Oct 2010 - Sep 2011, AWD MSc merit) Faculty of Engineering and Physical Sciences, University of Surrey, Guildford Surrey, United Kingdom. Dissertation: “Visualization tool for Collision Avoidance in Multi-spacecraft separation”
 • Bachelor of Engineering (B.Eng in electronics engineering, 2002-2006, GPA 3.46 second honors)
  King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand.
  Project: “3D model using a stereoscopic technique”


ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
 • S. Channusmin, M. Ceriotti, and G. Radice, “Damping measurement and deformationvalidation of flexible, high area-to-mass ratio debris model”, 66th International AstronauticalCongress, Oct 12-15 2015: Jerusalem, Israel.
 • S. Channusmin, M. Ceriotti, and G. Radice, “A deformation model of flexible, high area-tomassratio debris under perturbations”, Aerospace Symposium 2015: The AerospaceEcosystem. Oct 2014: Glasgow, UK.
 • S. Channusmin, M. Ceriotti, and G. Radice, “A Deformation model of Flexible, high area-tomassratio debris for accurate propagation under perturbation”, 65th InternationalAstronautical Congress. Sep 2014: Toronto, Canada.
 • S. Channusmin, M. Ceriotti, G. Radice, “A deformation model of flexible, high area-to-massratio debris under perturbations”, in 1st Stardust Global Virtual Workshop, Glasgow, UK, 2014.
 • S. Channusmin, M. Ceriotti, G. Radice, and C. Früh, “Orbital dynamics of lightweight flexibledebris”, 64th International Astronautical Congress. Sep 2013: Beijing, China.

บริการวิชาการ
 • กรรมการตัดสินการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ ครั้งที่ 15 รอบชิงชนะเลิศ ณ สำนักงาน อพ.
 • วิทยากรบรรยาย fundamental of astrodynamics ให้กับสำนักงานปฎิบัติการดาวเทียม (สปท.) GISTDAศรีราชา
 • วิทยากรในกิจกรรม “Space Inspirium Festival ประจำปี 2560”
 1. วิทยากรบรรยายอาชีพ นักวิจัย
 2. กรรมการตัดสินการแข่งขัน science show