ประวัตินักวิจัย < ย้อนกลับ

ดร.ฌานิกา สุขวัฒนวิจิตร
Dr.CHANIKA SUKAWATTANAVIJIT

ตำแหน่ง นักภูมิสารสนเทศ

สังกัด สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA Academy)

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • Remote Sensing
 • GIS
 • Image Classification
 • SAR Processing
 • Image Fusion


ประวัติการศึกษา
 • Doctor of Engineering (PhD. in Space Technology Applications)
  Faculty of Information and Communication Engineering (Space Technology Applications), Beihang University, Beijing, China
  Dissertation: “Improving Land Cover Classification Accuracy Based on Fusion of Multi-frequency SAR Data with Optical Imagery”
 • Master of Science (M.Sci. in Human Settlement Planning Geography)
  Faculty of Graduate School, Kasetsart University, Bangkok, Thailand
  Thesis: “Study of Urban Evolution and Settlement Patterns of Pak Kret Municipality, Changwat Nonthaburi”
 • Bachelor of Arts (B.Arts. Geography)
  Faculty of Humanity and Social Science, Prince of Songkla University, Bangkok, Thailand


ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
 • Chanika Sukawattanavijit, Jie Chen and Hongsheng Zhang, 2016, GA-SVM Algorithm forImproving Land Cover Classifications Using SAR and Optical Remote Sensing Data. Journal of IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters (GRSL): Year: 2017, Volume: 14, Issue: 3 Pages: 284 - 288, DOI: 10.1109/LGRS.2016.2628406
 • Chanika Sukawattanavijit and Jie Chen, 2015, Fusion of multi-frequency SAR data with THAICHOTE optical imagery for maize classification in Thailand. Proceeding of the 2015 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), Milan, Italy.
 • Chanika Sukawattanavijit and Jie Chen, 2015, Fusion of RADARSAT-2 imagery with LANDSAT-8 multispectral data for improving land cover classification performance using SVM. Proceeding of the Synthetic Aperture Radar (APSAR), 2015 IEEE 5th Asia-Pacific Conference on, Singapore.
 • Chanika Sukawattanavijit and Jie Chen, 2015, Object-based Data Fusion for Land Cover Classification Using Cosmo-Skymed Sar and Thaichote Optical Images. Proceeding of the 2nd International Conference on Remote Sensing Applications in Tropical and Subtropical Areas, Hong Kong.
 • Rarkchai Nateenam, Chanika Sukawattanavijit and Chittima Ruksa, 2012, Generating 3D Model for Flood Management: Hitech Industrial Estate, Phra Nakhon Si Ayutaya Province. Proceeding of the 33rd Asian Conference on Remote Sensing, Bangkok. Thailand.
 • Chanika Sukawattanavijit, Yuttana Sangthon and Kativich Kantha, 2011, Using Red-Edge Band to Classify Eucalyptus Planting Area in Some Part of Nakhon Ratchasima and Buriram Province. Proceeding of the 32th Asian Conference on Remote Sensing. Taipei, Taiwan.
 • Chanika Sukawattanavijit and Kridsakron Auynirundronkool, 2007, Application of GIS for Zoning of Mae Yom National Park, Petchburi Province, Thailand. Proceeding of the 28th Asian Conference on Remote Sensing. Kuala Lumpur, Malysia.
 • Chanika Sukawattanavijit, 2006, Study of Urban Evolution and Settlement Patterns of Pak Kret Municipality, Changwat Nonthaburi by Using Satellite Data., Proceedings of the 27th Asian Conference on Remote Sensing. Ulaanbaatar, Mongolia.
 • Chanika Sukawattanavijit, 2006, Study of Urban Evolution and Settlement Patterns of Pak Kret Municipality, Changwat Nonthaburi by Using Satellite Data and Application of Geo-Informatics for Tourist Map in Samutsongklam Province; Proceedings of Space Technology & Geo- Informatics 2006, Chonburi, Thailand.
 • Chanika Sukawattanavijit, 2004, Application of Satellite Images for Monitoring and Evaluating of Opium Poppy Cultivation: Utilization of IKONOS Imagery and Application of Geographic InformationSystems for Opium CultivationRisk Area Analysis. Proceedings of 25th Asian Conference on Remote Sensing. Chaing Mai, Thailand.
 • Chanika Sukawattanavijit, Pantip Jongkroy, Mantrini Ruktanonchai and Prasong Sanguantham, 2003, Study of Urban Evolution and Settlement Patterns of Pak Kret Municipality, Changwat Nonthaburi by Using Satellite Data. Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand, ISSN 1513-4261Vol. 4 No.3 September-December, 2003.

บริการวิชาการ
 • วิทยากรบรรยาย หัวข้อ หลักการในการจัดทำแผนที่ (Cartography) ในหลักสูตรฝึกอบรมของ สทอภ.
 • วิทยากรบรรยาย หัวข้อ ผลิตภัณฑ์ และบริการของ สทอภ. ในหลักสูตรฝึกอบรม และผู้เข้าเยี่ยมชมกิจการของ สทอภ.
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ หลักการเบื้องต้นของ Remote Sensing & GIS ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิทยากรบรรยาย หัวข้อ สิ่งแวดล้อมทั่วไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • คณะกรรมการการตัดสินโครงการ “การแข่งขันการพัฒนา Web Application ด้วยระบบ GISTDA Portal”
  (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยบูรพา)
 • วิทยากรในการฝึกอบรม หลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน ณ ห้องฝึกอบรม สทอภ.บางเขน
 • วิทยากรบรรยาย หลักสูตรเจ้าหน้าที่ข่าวกรองทางอากาศ รุ่นที่ 44 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับดาวเทียม ณ กรมข่าวทหารอากาศ